Wanneer naar integratieve therapie

Wanneer ga je met je kind naar een integratieve kindertherapeut

Tijdens mijn werk als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider en nu sinds 2007 als therapeut, is mij keer op keer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat kinderen geholpen worden met het verwerken van emoties, ontstaan na schrik of heftige gebeurtenissen.

Dit kunnen gebeurtenissen zijn, waarbij het kind heel erg geschrokken is bijvoorbeeld door een heftige valpartij, ziekenhuisopname, zichzelf minder vinden dan een ander, verlies in het gezin, gepest worden of het gevoel hebben ergens niet bij te horen.

Je ziet nogal eens dat deze gebeurtenissen als het ware een soort opgeslagen worden en kunnen gaan zorgen voor een verstoring in hun zelfbeeld, hun vrolijkheid, hun welbevinden.

Wanneer dit gebeurt, bestaat de kans dat het probleem zich als een olievlek uitbreidt.

Je ziet dat kinderen faalangstig worden, stoer, boos of in zichzelf gekeerd.

Daarnaast komen kinderen om te leren omgaan met hun: hoog-gevoeligheid (hoog sensitief)                  Om te leren gaan met perfectie en de uitdaging aan te gaan om iets te doen wat je wellicht nog niet kan. Kinderen met een vorm van autisme komen door de therapie vaak meer naar buiten waardoor er meer openheid ontstaat.

 • Faalangst
  • Negatief zelfbeeld
   • Rouwverwerking of heftige schrik
   • Verwerking scheiding ouders
   • Langdurig onzindelijk zonder medische oorzaak
   • Probleemgedrag
   • Leren omgaan met:
   • ADHD
   • Autisme