Verloop

Verloop Therapie

Hoe verloopt de therapie?

Er wordt begonnen met een intake gesprek met de ouders/verzorgers.
In dit gesprek gaan we de levensloop van het kind na en kijken we naar de klachten en krachten van het kind en wat dit voor u en uw kind betekent.
Als beide partijen het zien zitten, ga ik aan het werk met het kind.
Na sessie 5 is er weer een gesprek met de ouders/verzorgers Hierin wordt het behandelplan besproken Daarna is er, na iedere vijfde sessie, opnieuw een oudergesprek.
Ik vind het erg belangrijk om de ouders/verzorgers er zoveel mogelijk bij te betrekken.
Het kan dat het in het belang van het kind is om een gesprek op school of observatie te doen, dit behoort tot de mogelijkheden.

De therapie werkt snel en effectief, afhankelijk van het kind en het probleem duurt de therapie 5 tot 20 sessies.