Tarieven

De tarieven zijn inclusief voorbereiding en verslaglegging van de sessie.
· Intake gesprek         € 80
· Sessie met het kind  € 80
· Oudergesprekken     € 80 of 120
. Gesprekken op school € 80 * geen vergoeding vanuit verzekering
. Observatie school € 80- 140* (hangt af van de vraag)

Vergoedingen/zorgverzekeraars
Vergoedingen vanuit uw zorgverzekering
Veel verzekeraars vergoeden, vanuit de aanvullende verzekering, een gedeelte van  de therapie.
Het valt onder complementaire zorg of psychosociale hulp.
Zie:        www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html
Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPA onder het lidcodenummer 175-08121957
Daarnaast een registratie bij de NAP registratie nummer ECP-NL-520
Opgenomen in het kwaliteitsregister van jeugd- en gezinsprofessional (SKJ) registratienummer 140008450
RBCZ registratie 204225R

Vergoeding vanuit de gemeente.
Ik heb met de volgende gemeenten een overeenkomst:
Lingewaal, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en Neerijnen.
De therapie kan dan vergoed worden vanuit de gemeenten, dit kan via een verwijzing van uw huisarts of via het sociaal team van uw gemeente.

Vergoedingen kunnen ook vanuit een PGB.

Heeft u mijn agb code nodig, vraag het gerust.  Aangezien er mensen zijn die AGB codes misbruiken heb ik het advies opgevolgd om deze niet meer om mijn side te vermelden.

Ouderondersteuning:
De tarieven zijn 80,00 euro per uur
Daarbij kunt u ook coaching via de telefoon of app aanvragen.
30,00 euro per half uur.

 

Ik-grensbewustzijns-training 375,00 euro