Opleidingen

Genoten opleidingen en werkervaring

Speltherapie A

Speltherapie B

Pabo

MRT (Motorische Remedial Teacher)

Gedragspecialist in het basisondewijs

Speciaal onderwijs

SPH Maatschappelijke Dienstverlening

Integratieve (psycho) kindertherapie

EFT emotional freedom techniques

ECP (Therapeuten met een ECP hebben een 7-jarige psychotherapeutenopleiding afgerond.)

Klassieke Hypnotherapie

Opstellingen vanuit de visie van  Franz Ruppert

Medische kinderhypnose

EMDR

“Werken met ik-grensbewustzijn in therapie en (samenwerkingsrelaties)” Masterclass 1 2 en 3.

3D grensvisualisatie therapeute en trainer

SKJ registratie   140008450

 Touch of Matrix therapeut sinds 2019touch

 

Werkervaring

  • Groepsleidster op een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Leerkracht basisonderwijs
  • Leerkracht speciaal basisonderwijs
  • Intern begeleidster
  • Motorisch Remedial Teacher
  • Bouwcoördinator
  • Leerkracht cluster- 4 onderwijs
  • Ambulant begeleidster cluster- 4 kinderen
  • Therapeute in mijn eigen praktijk en op diverse scholen