Informatie

Informatie integratieve/jeugdtherapie

Integratieve kinder-jeugdtherapie is een therapie vorm waarbij het kind centraal staat en niet de methode.

Een kortdurende oplossingsgerichte therapievorm speciaal bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 14-15 jaar. Het kind zelf leert zijn oplossingsmogelijkheden uit te breiden.
Integratieve therapie betekent werken vanuit verschillende invalshoeken.
Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een benadering die op zijn of haar mogelijkheden is gericht.
Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Daarbij is het heel belangrijk dat het kind in contact komt met zijn/haar binnenwereld zodat de klacht zich om kan vormen tot een eigen kracht! Een eigen kracht die ieder kind in zich heeft.
Ik gebruik verschillende interventies waarbij altijd het doel is dat het kind zich weer beter in haar/zijn vel zit.
Dit kan via creativiteit, motorische ervaringen, spel, gesprekken, visualisaties, gerichte diepte ontspanning, drama. Ervaringsgericht aan het werk.

Hierbij is het belangrijk dat de ouders mee gaan in het proces. IK besteed dan ook veel tijd en aandacht aan de gesprekken met ouders.
Het kan ook zijn dat er alleen gesprekken met ouders zijn.
Ik maak hierbij gebruik van het door mij ontwikkelde beweegbare lemniscaat, om visueel te maken wat er kan gebeuren bij angst, boosheid, onduidelijke grenzen enz.

D1

model registratie 40078-00
Informatie integratieve/jeugdtherapie