Informatie

logo-ruimte-therapie-v2

Merk je dat :

  • het lastig is om je grenzen aan te geven en/of nee te zeggen?
  • het lastig is om jezelf te laten zien.
  • anderen voor jouw gevoel belangrijker zijn jezelf
  • je vaak onzekere gevoelens hebt.
  • onzeker bent in je opvoeding of op je werk

Vind je het lastig om duidelijk te

zeggen wat je wilt of voelt.
Heb je het gevoel dat je steeds te kort schiet.
Merk je dat je prikkelbaar bent, of niet meer tot rust kunt komen.
Heb je het gevoel er alleen voor te staan?
Heb je het gevoel dat er geen positieve afstemming tussen jou en je kinderen is.
Geen positieve afstemming tussen jou en je partner.
Heb je het idee dat je vastloopt in je werk.
Ben je steeds bezig met wat anderen van je vinden.

In praktijk Ruimte, is er aandacht voor die zaken die je belemmeren.

Hiervoor maak ik gebruik van verschillende therapeutische interventies.
We gaan op zoek naar wat bij jouw past en hoe je weer in contact komt met wie je van oorsprong bent.
Het is een bewustwordingsproces waarbij het verleden en het heden elkaar ontmoeten.
Interventies kunnen zijn: therapeutische gesprekken, visualisaties,
grens-bewustzijnsopstellingen, ontspanningstechnieken, diept ontspanning, creativiteit, Emdr, EFT
Ervarings-wandelingen, waarbij we: bewegen, mindfulness oefeningen en visualisaties combineren.