Coaching/Supervisie

Supervisie/coaching groep

Het werken met kinderen, als leerkracht, intern begeleider of ab-er kan heel wat van je vragen. Dit kan gebeuren doordat er onbewust zaken in jezelf aangeraakt worden. In contact met anderen wordt er steeds van alles in jezelf gespiegeld en dit heeft invloed op je. In schooljaar 2015-2016 start ik met supervisie/Coaching groepen. Het is de bedoeling dat het kleine groepen worden, waarin iedereen zich veilig voelt.
Tijdens de coaching kijken we steeds naar: Wat roept het gedrag van een kind/ouder/teamlid bij je op en hoe reageer je hierop. Welke processen spelen mogelijk mee. Hierdoor komt er steeds meer bewustzijn en daardoor meer ruimte in jezelf. Daarnaast kijken we ook welke opmerkingen/gedrag autonomie versterkend zijn en welke voeding geven aan onzekerheid.
Grenzen en begrenzen gaan ook steeds aandacht krijgen. Dit omdat het voor veel mensen lastig is om op een autonome manier te begrenzen, nee te zeggen.
Ik maak bij de coaching gebruik van het beweegbare lemniscaat. (maakt grenzen, gelijkwaardigheid, macht/onmacht, angst/boosheid visueel) Dit is een zeer bruikbaar instrument wat je thuis ook kunt inzetten.
We stellen met elkaar vast, hoe vaak de groep bij elkaar komt,.

Coachingsgroep : 4 personen
Duur                      : 2 uur
Kosten                  : 242 euro

Bij 4 pers komt dit uit op 65 pp

Heb je interesse, laat het weten via onderstaande contactgegevens:
mail: info@ruimtegeeftinzicht.eu
telefoon: 0612902639