Als binnen niet naar buiten kan

Als binnen niet naar buiten kan, kan buiten niet naar binnen. ©

Wat zit achter gedrag; hoe dring ik door en hoe kan ik meer contact krijgen

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die wel eens nieuwsgierig is naar wat er achter het zichtbare gedrag van kinderen schuil gaat. Wat maakt nu dat je bij het ene kind steeds op weerstand stuit en met een ander zo gemakkelijk in contact komt. Wil je meer weten over hoe of de cognities en de psychologische achtergronden samenwerken; hoe en wat er bij kinderen van binnen verscholen kan zitten wat aan de buitenkant niet te zien is maar wel voor lastig gedrag kan zorgen. Dan is deze cursus wat voor jou. Door hier inzicht in te krijgen kan je er anders mee om gaan.

Waar gaat het over

De inhoud van deze cursus gaat over de vaak onzichtbare processen die zich van binnen in de mens afspelen. Deze processen zorgen voor het zichtbare gedrag zoals: in zichzelf terugtrekken, vluchten, macho gedrag, vechten, bepalend gedrag, pesten, slachtoffer gedrag etc. Daarbij gaan we ook aan de slag met:

  • Basisbehoeften, behoeftecirkel en de werking
  • Herkennen en erkennen van onzichtbare behoeften, gemaskeerd achter gedrag
  • Verdraaiing van gevoelens en de gevolgen
  • Hoe worden overtuigingen gevormd en wat doen we daarmee
  • Het ontkennende en opvliegende kind
  • Grenzen en begrenzen en de lichamelijke reacties, veilige plek
  • Zorgen voor, schrik, overnemen, dragen van en voor een ander; wat kunnen de gevolgen zijn
  • Drama driehoek en wat we daarmee in stand houden

Door inzicht in deze bovenstaande processen zie je met welk gedrag en/of uitspraken naar het kind we onbewust gedrag versterken en wanneer niet. Met dit bewustzijn wordt je blikveld, je wereldbeeld verruimd en krijg je meer inzicht in het kind en in jezelf.

Wat verder van belang is

De cursus heeft een open karakter. We ondersteunen de theorie over de binnen- en buitenwereld met voorbeelden uit de praktijk van Integratieve Kindertherapie en vanuit eigen ervaringen in het werken als leerkracht, intern begeleider, cluster 4 leerkracht en ambulant begeleider. Er wordt zorg gevraagd en gedragen voor privacy. Daarin draagt ieder zijn verantwoordelijkheid. De voorbeelden geven een kijkje op wat er zoal achter het gedrag van een kind schuil kan gaan; b.v. angsten, onmacht gevoelens, onzekerheid, aanpassen, onderdrukte boosheid, schaamte en schuldgevoelens, onderdrukte angst etc.
Vanuit ons als begeleiders is er veel openheid en kan alles er zijn. Dit geeft aan iedere cursist ruimte voor alles en kan er bij iedereen steeds meer inzicht en helderheid ontstaan. Dit geeft een krachtig en autonoom leerkracht-schap.

Wat neem je mee naar huis

– Teksten, naslagwerk en modellen
– Inzicht in, en een andere kijk op gedrag
– Bruikbare oefeningen
– Certificaat
– Mogelijkheid om de verdiepingscursus te volgen: Als binnen er mag zijn, komt er eigen groei en vrijheid in ‘zijn’

Omvang : 4 bijeenkomsten van per keer 2,5 uur
Docent : Marian Jansen en Hannie Strien
Wat reacties van cursisten 2015: Veel opgestoken en ben benieuwd naar het vervolg, met plezier deze 3 avonden gekomen. Heel interessant! Fijn om dingen eens van een andere kant te zien, leuke avonden waarbij je even bewust leert stilstaan bij je eigen gedrag en de invloed daarvan op de ander. Geen zweverige cursus, maar duidelijke voorbeelden en handvatten, geeft inzicht! Wat een passie heerlijk, Inzichtelijke cursus, fijn dat jullie zo goed inspeelde op onze vragen en opmerkingen.

Reacties vierde jaars Pabo cursisten te Den Haag. Op de vraag: is het belangrijk dat toekomstige leerkrachten hier meer van op de hoogte zijn:

Ja absoluut! “gevoelens lijken wel een lage positie ingenomen te hebben. Mensen/leerkrachten hebben hier te weinig kennis/inzicht op dit gebied om de kinderen echt goed te begeleiden/steunen.

“Ja de uitleg met het schema wat je gebruikte gaf super veel inzicht, dit is iets wat iedereen moet weten”!                                                                               “Ja, het geeft je gelijk een heel andere kijk op het gedrag van leerlingen”.    “Ja, zeker de lessen over grenzen en emoties”.                                                   “Zeker! Het is heel belangrijk om het gedrag van leerlingen en jezelf als leerkracht te kunnen begrijpen. OP dit moment krijgen we hier te weinig over en was deze cursus SUPER”!                                                                         “Ja, als ik later mijn eigen klas heb, ga ik zeker van alles wat ik leerde in de cursus, inzetten”.                                                                                                  “Ja, ik denk dat het goed is als je weet wie je bent. Met de klas als spiegel, is het wel belangrijk dat je weet hoe je jouw gedrag kunt veranderen, opdat het fijner wordt in klas.                                                          “Ja, de ontwikkelingspsychologie was voor ons niet helemaal nieuw, maar de persoonlijke invalshoek vond ik echt bijzonder.

Gemiddeld cijfer die de cursisten gaven over de gehele cursus 8.

“In 4 bijeenkomsten is mijn kijk op kinderen verandert”! Dank jullie wel.